Řešení chyb

Mohou se objevit chyby, nemusejí být vždy od CMS, ale zde jsou popsány nejběžnější omyly a jejich řešení!

Běžné problémy

Domovská stránka funguje, ale ostatní ukazují chybu 404

Není aktivováno přepisování URL, musíte jej aktivovat (viz další otázka).

Apache2 přepsání URL

Musíte upravit soubor /etc/apache2/sites-available/000-default.conf a následující řádky mezi značkami <VirtualHost>:

<Directory "/var/www/html">
 AllowOverride All
</Directory>

Poté restartujte Apache2 pomocí

service apache2 restart

Nginx přepsání URL

Musíte upravit konfiguraci vašeho webu (v /etc/nginx/sites-available/) a přidat /public na konec řádku obsahující root, například takto:

root /var/www/html/public;

Poté restartujte Nginx pomocí

service nginx restart

Chyba 500 při registraci

Pokud byl účet navzdory chybě vytvořen zprávě, může tento problém nastat, pokud není správně nastaveno odesílání e-mailů, zkontrolujte tedy konfiguraci odesílání e-mailů ve správcovském panelu vašeho webu.

cURL chyba 60

Pokud dostanete tuto chybu: curl: (60) SSL certificate: unable to get local issuer certificate, stačí následovat následující kroky

 1. Stáhněte si nejnovější soubor cacert.pem z https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem
 2. Přidejte následující řádek do php.ini (nahraďte /path/to/cacert.pem lokací souboru cacert.pem):
  curl.cainfo="/path/to/cacert.pem""
  
 3. Restartujte PHP

Soubor nebyl nahrán při nahrávání obrázku

Tento problém nastane, pokud nahrajete obrázek s větší výškou, než je maximální povolená PHP (výchozí 2mo).

Maximální povolenou velikost při nahrávání můžete změnit v konfiguračním souboru PHP (v php.ini) změnou následujících hodnot:

upload_max_filesize = 10M
post_max_size = 10M

Problém AzLinkem nebo platebními bránami s Cloudflare

Cloudflare může zabránit správné funkci AzLinku nebo některých platebních bran.

Pro opravení této chyby můžete zakázat Cloudflare na API tím, že půjdete do pravidel stránek -> Přidejte pravidlo, poté přidejte /api/* as the URL and these actions:

 • Cache Level: ‘Bypass’
 • Security Level: ‘Medium’ nebo ‘High’
 • Browser Integrity Check: ‘OFF’

Pokud problém přetrvává, zkontrolujte také pravidla firewallu.

Další podrobnosti lze nalézt na webu Cloudflare.

Vynucení HTTPS na Apache2

Přidejte následující řádky přímo za RewriteEngine On v souboru .htaccess v kořenovém adresáři vašeho webu:

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]

Hlasy se načítají donekonečna

V nastavení hlasovacího pluginu můžete povolit kompatibilitu s ipv4/ipv6 pro vyřešení tohoto problému.

Pokud používáte Cloudflare, zvažte také instalaci doplňku Cloudflare Support.

Změna údajů databáze

Údaje databáze můžete změnit úpravou souboru .env v kořenovém adresáři webu (možná budete muset povolit zobrazení skrytých souborů Jakmile budete hotovi, odstraňte soubor bootstrap/cache/config.php, pokud existuje.

Instalace dalšího webu na Apache2

Pokud chcete nainstalovat další web (např. Pterodactyl panel atd.) na stejném webovém serveru jako Azuriom, je doporučeno nainstalovat jej na subdoménu (např.: panel.your-website.com).

V případě, že to není možné, můžete nakonfigurovat Apache, aby běžely na stejné doméně, přidáním souboru .htaccess do adresáře jiného webu (například: /panel) s následujícím obsahem:

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteRule ^ - [L]
</IfModule>