Témata

Úvod

Téma vám umožňuje plně přizpůsobit vzhled webu používajícího Azuriom.

Pro nainstalování tématu ho jednoduše dejte do složky resources/themes/ v kořenovém adresáři vašeho webu.

Pokud je Azuriom nainstalovám lokálně pro tvorbu doplňků, je vysoce doporučeno zapnout ladění pro zjednodušení vývoje. To lze učinit jednoduchým povolením těchto dvou řádků v souboru .env:

APP_ENV=local
APP_DEBUG=true

Tvorba tématu

Pro vytvoření tématu můžete použít následující příkaz, který automaticky vygeneruje složku tématu a jeho soubor theme.json:

php artisan theme:create <theme name>
Pro vytváření témat s pokročilejším nastavením s webpackem pro kompilaci souborů SASS a optimalizaci JavaScript souborů můžete použít tento neoficiální boilerplate (musíte si také nainstalovat Node.js s NPM)

Struktura

themes/ <-- Složka obsahující všechna nainstalovaná témata
| example/ <-- ID vašeho tématu
| | theme.json <-- Hlavní soubor vašeho tématu obsahující různé informace
| | assets/ <-- Složka obsahující assety vašeho tématu (css, js, obrázky, svg, atd)
| | views/ <-- Složka obsahující views vašeho tématu
| | config/
| | | config.blade.php
| | | rules.php
| | config.json

Soubor theme.json

Všechna témata musí mít soubor theme.json v jejich kořenové složce, což je jediný vyžadovaný prvek tématu, a vypadá takto:

{
  "id": "priklad",
  "name": "Příklad",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Úžasné téma.",
  "url": "https://azuriom.com",
  "authors": [
    "Azuriom"
  ],
  "azuriom_api": "1.0.0"
}

ID tématu

Každé téma musí mít ID, které musí být unikátní a může obsahovat pouze čísla, malá písmena a pomlčky. Je doporučeno použít název jako základ pro tvorbu ID, takže pokud máte například název Ahoj světe, ID může být ahoj-svete. Název adresáře tématu se také musí shodovat s jeho ID.

Views

Views jsou srdcem tématu, jsou to základní obsahové soubory HTML tématu pro různé části webu.

Azuriom používá Laravel, views mohou být vytvořeny pomocí Blade. Pokud neznáte Blade, je vysoce doporučeno přečíst si jeho dokumentaci, hlavně protože je poměrně krátká.

Je vysoce doporučeno NEPOUŽÍVAT syntaxi PHP při práci s Blade, protože Blade vám nepřináší tradiční žádné výhody a pouze nevýhody.

Na straně CSS je doporučeno použít výchozí framweork CMS, což je Bootstrap 5, díky tomu bude jednodušší zrealizovat téma a bude kompatibilní s novými doplňky, takže nebudete muset dělat neustálé aktualizace. Ale pokud chcete, můžete samozřejmě použít jiný CSS framework.

V JavaScriptu je jediná potřebná závislost Axios.

Pokud se view nenachází v tématu ale je v CMS nebo v doplňku, bude automaticky použito.

Rozložení

Rozložení je struktura všech stránek tématu. Obsahuje tagy meta, assety tématu, záhlaví, zápatí atd…

Pro zobrazení obsahu současné stránky můžete použít @yield('content') a pro zobrazení názvu současné stránky můžete použít @yield('title').

Můžete také integrovat různé prvky pomocí @include('<name of the view>'), například @include('element.navbar') pro zahrnutí navigační lišty.

Pro nadefinování rozložení stránky musí view rozšiřovat view obsahující rozložení, nebo můžete použít výchozí rozložení pomocí @extends('layouts.app'), či si vytvořit úplně vlastní rozložení a rozšířit ho.

Views doplňků

Pro změnu views doplňku jednoduše vytvořte adresář plugins ve složce views tématu a vytvořte složku pro každý doplněk (s ID doplňku, ne s jeho názvem), poté přidejte views doplňku.

Například pro hlasovací doplněk to bude vypadat takto views/plugins/vote/index.blade.php.

Metody

Assets

Pro připojení assetu do tématu, můžete použít funkci theme_asset:

<link rel="stylesheet" href="{{ theme_asset('css/style.css') }}">

Aktuální uživatel

Aktuální uživatel může být získán pomocí funkce auth()->user(). Další informace o autentifikaci lze nalézt v dokumentaci Laravelu.

Funkce

Můžete získat určité číslo parametrů z webu pomocí dedikovaných funkcí:

Funkce Popis
site_name() Vrátí název webu
site_logo() Vrátí odkaz na logo webu
favicon() Vrátí odkaz na favikonu webu
format_date() Zobrazí datum formátované aktuálním jazykem. Tato funkce bere instanci Carbon\Carbon jako parametr
money_name() Vrátí název měny webu
format_money() Vrátí hodnotu formátovanou pomocí měny webu

Zobrazit hráče připojené k serveru

Pro zobrazení připojených hráčů stačí zkontrolovat, že proměnná $server není null, a že je server online, a pokud je, použijte $server->getOnlinePlayers() pro získání počtu online hráčů.

@if($server && $server->isOnline())
  {{ trans_choice('messages.server.online', $server->getOnlinePlayers()) }}
@else
  {{ trans('messages.server.offline') }}
@endif

Překlady

Téma může, pokud potřebuje, načíst překlady.

Abyste tak učinili, stačí vytvořit soubor messages.php v adresáři lang/<jazyk> (například: lang/cs). tématu, poté můžete zobrazit překlad pomocí trans: {{ trans('theme::messages.hello') }} nebo pomocí direktiva @lang: @lang('theme::messages.hello'). Můžete také použít trans_choice pro překlad s čísly a trans_bool pro překlad booleanu (vrátí v angličtině Ano/Ne). /No.

Další informace o překladech lze nalézt v dokumentaci Laravelu.

Konfigurace

Do tématu můžete přidat konfiguraci, abyste tak učinili, stačí vytvořit následující v kořenovém adresáři tématu:

 • View config/config.blade.php obsahující formulář pro konfiguraci.
 • Soubor config/rules.php obsaující různá validační pravidla pro konfiguraci tématu.
 • Soubor config.json, kde bude ukládána konfigurace, obsahující výchozí hodnoty.
Příklad

config.blade.php

<form action="{{ route('admin.themes.update', $theme) }}" method="POST">
  @csrf

  <div class="form-group">
    <label for="discordInput">{{ trans('theme::carbon.config.discord') }}</label>
    <input type="text" class="form-control @error('discord-id') is-invalid @enderror" id="discordInput" name="discord-id" required value="{{ old('discord-id', config('theme.discord-id')) }}">

    @error('discord-id')
    <span class="invalid-feedback" role="alert"><strong>{{ $message }}</strong></span>
    @enderror
  </div>

  <button type="submit" class="btn btn-primary">
    <i class="bi bi-save"></i> {{ trans('messages.actions.save') }}
  </button>
</form>

config.json

{
  "discord-id": "625774284823986183."
}