Veelgestelde vragen:

Er kunnen fouten optreden, dit komt niet noodzakelijk door het CMS, maar hier zijn de meest voorkomende fouten met hun oplossingen!

De startpagina werkt, maar de andere pagina’s produceren een 404-fout.

Het herschrijven van URLs is niet geactiveerd, u hoeft het alleen maar te activeren (zie volgende vraag)

Apache2 URL herschrijven

Bewerk uw Apache2-configuratie (standaard in /etc/apache2/sites-available/000-default.conf) en voeg deze regels toe tussen de <VirtualHost>-tags:

<Directory "/var/www/html">
 AllowOverride All
</Directory>

Start Apache2 vervolgens opnieuw met de volgende commando:

service apache2 restart

Nginx URL herschrijven

U moet de configuratie van uw site bewerken (in /etc/nginx/sites-available/) en /public toevoegen aan het einde van de regel die root bevat, als volgt:

root /var/www/html/public;

Start Nginx vervolgens opnieuw met de volgende commando:

service nginx restart

Fout 500 tijdens registratie

Als het account ondanks de fout correct is aangemaakt, kan dit probleem optreden als: het verzenden van e-mails niet correct geconfigureerd is, voor dit controleer de configuratie van het verzenden van e-mails op het beheerders paneel van uw site.

cURL-fout 60

Als u deze fout krijgt: curl: (60) SSL Certificate: Unable to get local issuer certificate, volg deze stappen:

 1. Download de nieuwste cacert.pem op https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem
 2. Voeg deze regel toe aan de php.ini bestand (vervang /path/to/cacert.pem voor de locatie van het bestand cacert.pem):
  curl.cainfo="/path/to/cacert.pem""
  
 3. Herstart PHP

Afbeeldingen worden niet weergegeven

Als de afbeeldingen die zijn geüpload in het beheerderspaneel in de lijst met afbeeldingen staan, maar dan niet laden, kunt u het volgende proberen:

 • Verwijder, indien aanwezig, de map public/storage (maar niet de map storage!)
 • Voer vervolgens het commando php artisan storage:link uit in de root van de website.
  • Als u geen opdrachten kunt uitvoeren, kunt u in plaats daarvan naar de URL /admin/settings/storage/link op uw website gaan.

Het bestand is niet geüpload bij het uploaden van een afbeelding

Dit probleem doet zich voor wanneer u een afbeelding upload met een grotere bestandsgrootte dan de maximum toegestane bestandsgrootte door PHP (standaard 2 MB)

U kunt de maximaal toegestane grootte wijzigen bij het uploaden in de configuratie van PHP (in php.ini) door de volgende waarden te wijzigen:

upload_max_filesize = 10M
post_max_size = 10M
warning
Het wordt sterk aangeraden om deze limiet niet te wijzigen, omdat grote afbeeldingen de laadtijd van uw website en op zoekmachineoptimalisatie impact heeft. In plaats daarvan, wordt het aanbevolen om de grootte van de afbeelding te verkleinen (idealiter minder dan 1 MB).

Cloudflare kan voorkomen dat AzLink of sommige betalingsdiensten correct werken.

Om dit probleem op te lossen, kunt u Cloudflare op de API uitschakelen door naar Paginaregels te gaan -> Voeg een regel toe, voeg dan /api/* toe als de URL en de volgende acties:

 • Cache Level: ‘Bypass’
 • Security Level: ‘Medium’ or ‘High’
 • Browser Integrity Check: ‘OFF’

Als het probleem zich blijft voordoen, controleert u ook de firewall regels.

Meer details zijn beschikbaar op de Cloudflare website.

Forceer HTTPS op Apache2

Voeg deze regels net na RewriteEngine On toe in de .htaccess in de hoofdmap van je website.

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]

Stemmen laden oneindig

U kunt ipv4/ipv6-compatibiliteit inschakelen in de instellingen van de stem plug-in om dit probleem op te lossen.

Als je Cloudflare gebruikt, overweeg dan ook om de volgende plug-in te installeren Cloudflare ondersteuning.

Ontvang een RSS of Atom-feed voor het nieuws

Een RSS-feed voor het nieuws is beschikbaar op de URL /api/rss en een Atom-feed op /api/atom.

Wijzig de database referenties

U kunt de database gegevens wijzigen door het .env bestand te bewerken in de hoofdmap van uw website (het kan nodig zijn om geheime bestanden zichbaar te maken) Als je klaar bent, verwijder je het bestand bootstrap/cache/config.php als het bestaat.

Een andere website installeren op Apache2

Als u een andere site wilt installeren (bijv. Pterodactyl-paneel, enz.) op dezelfde webserver als waarop Azuriom is geïnstalleerd, word aanbevolen om het op een subdomein te installeren (bijv. panel.uw-website.nl).

Als het niet mogelijk is, kunt u Apache configureren om: Ze uit te voeren op hetzelfde domein, door een .htaccess-bestand toe te voegen aan de map van de andere website (bijv. /panel) met de volgende inhoud:

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteRule ^ - [L]
</IfModule>